5/5 - (51 bình chọn)

SỰ KIỆN ĐÓN MÙA GIÁNG SINH CÙNG THE ORI GARDEN

𝑨𝒏 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒅
– 𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝒎𝒐̛̀𝒊 𝑸𝒖́𝒚 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒅𝒖̛̣ 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 “Đ𝒐́𝒏 𝒎𝒖̀𝒂 𝑨𝒏 𝒍𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒆 𝑶𝒓𝒊 𝑮𝒂𝒓𝒅𝒆𝒏”
Khách hàng thân thương ơi……….
Ta có hẹn với The Ori Garden với nhiều Quà Tặng duy nhất tại Event cuối tuần này 🎁
Thời gian: 09:00 ngày 19/12/2021
Địa điểm: Tầng 4, Cường Thịnh building, số 278 đường 2/9, Đà Nẵng.
𝑪𝒖̀𝒏𝒈 𝑨𝒏 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒅, 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒅𝒖̛̣ 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒂̀ đ𝒐́𝒏 𝒄𝒉𝒐̛̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒃𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒆́!
————————————–
𝐀𝐍 𝐊𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐃𝐀𝐍𝐀𝐍𝐆| 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐍𝐚𝐦
446 đường 2/9, phường Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧: 02363 606 888

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.