Hạ tầng và đô thị Quảng Nam sẽ phát triển ra sao trong thời gian tới?

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường vừa ký ban hành Kết luận số 29-KL/TU về việc thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, xác định nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị chính là một trong số những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh trong thời gian đến.

Huy động 220 nghìn tỷ đồng cho đầu tư toàn xã hội

Tỉnh ủy Quảng Nam xác định việc tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Trọng tâm là bảo đảm kết nối các vùng, địa phương trong tỉnh với ngoài tỉnh và cả nước, kết nối các tuyến giao thông và đô thị.

Định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên các lĩnh vực đô thị, giao thông, năng lượng, khu công nghiệp, thủy lợi, thương mại, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch,…

Phấn đấu huy động 220 nghìn tỷ đồng cho đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đến. Trong đó, vốn đầu tư ngoài xã hội khoảng 80%, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước khoảng 20%.

Phát triển vùng Đông Bắc Hội An nhằm thu hút các dự án trọng điểm, làm động lực để phát triển cho cả thành phố. Tập trung triển khai các dự án nạo vét sông Cổ Cò, sông Trường Giang; xây dựng các công trình cầu vượt sông, cầu vượt đường sắt, cầu vượt quốc lộ 1A.

Đồng thời, phát triển hệ thống cảng biển và sân bay Chu Lai, hạ tầng các khu công nghiệp, hậu cần cảng và Logistics nhằm thu hút các dự án quy mô lớn, trọng điểm, chiến lược để thúc đẩy phát triển, phù hợp với định hướng phát triển không gian xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai thời gian đến,…

Khu vực đô thị mới

Huy động các nguồn lực cho phát triển đô thị

Tỉnh ủy Quảng Nam xác định trong giai đoạn 5 năm đến sẽ tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước tập trung cho công tác lập quy hoạch và thiết kế đô thị, đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược và các dịch vụ thiết yếu; tích cực vận động các nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA) và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn vốn trong các doanh nghiệp và trong nhân dân.

Phấn đấu xây dựng thành phố Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025; từng bước xây dựng đô thị sinh thái, thông minh và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

Đối với khu vực phía Đông, phát triển đô thị Hội An thành đô thị đặc thù tương đương với tiêu chí đô thị loại II; thị xã Điện Bàn phát triển thành đô thị loại III, hướng đến là thành phố trực thuộc tỉnh giai đoạn 2025 – 2030.

Hình thành 3 đô thị mới (Duy Hải – Duy Nghĩa, Bình Minh và Bình Hải) là đô thị loại IV và từng bước kết nối hình thành chuỗi đô thị Nam Hội An theo hướng đô thị du lịch, dịch vụ cấp vùng. Phấn đấu xây dựng huyện Duy Xuyên hướng đến là thị xã vào năm 2030,…

Ban hành Nghị quyết riêng phát triển Tam Kỳ sớm trở thành đô thị loại I

Ngày 4/5/2021, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã ký ban hành Nghị quyết số 08 – NQ/TU về việc xây dựng và phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Nam đã xác định hàng loạt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát triển đô thị thành phố Tam Kỳ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

 

  • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ý AN KHANG
  • Địa chỉ: 446 đường 2/9, phường Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
  • Hotline: 02363 606 888
  • Website: yankhang.com
  • Facebook: An Khang Real Estate

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *