5/5 - (160 bình chọn)

CHƯƠNG TRÌNH SITETOUR XEM ĐẤT NHẬN VÀNG ĐẤT NỀN CỤM CN TÂY AN

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐒𝐢𝐭𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 “𝐗𝐞𝐦 đ𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐚̀𝐧𝐠” 
————————————————————————
𝐀𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧𝐝 𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐐𝐮́𝐲 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐒𝐢𝐭𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 “𝐗𝐞𝐦 đ𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐚̀𝐧𝐠”

 Nội dung chương trình:

  •  Thời gian: Vào lúc 𝟖𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟗/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐
  • Sản phẩm: Đ𝐚̂́𝐭 𝐧𝐞̂̀𝐧 𝐂𝐮̣𝐦 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐚̂𝐲 𝐀𝐧
𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐓𝐫𝐢 𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐐𝐮́𝐲 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 
Khách hàng có giao dịch thành công trong ngày tại 𝐒𝐢𝐭𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 sẽ được nhận ngay 𝟎3 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐉𝐂.
Ngoài ra đi kèm với chính sách chiết khấu và giá bán cực hấp dẫn .
Hỗ trợ cho vay tối đa 𝟓𝟎% giá trị hợp đồng
Góp 18 tháng với 𝟎% lãi suất.
Sự hiện diện quan tâm và tham dự của 𝐐𝐮́𝐲 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 là động lực lớn nhất dành cho 𝐀𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧𝐝.
Một lần nữa, 𝐀𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧𝐝 Kính mời 𝐐𝐮́𝐲 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 tham dự chương trình.
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, yêu mếm của 𝐐𝐮́𝐲 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 
——————————————————————
𝐀𝐍 𝐊𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐃𝐀𝐍𝐀𝐍𝐆| 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐍𝐚𝐦
Địa chỉ: 446 đường 2/9, phường Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline: 02363 606 888
——————————————
𝐀𝐍 𝐊𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐃𝐀𝐍𝐀𝐍𝐆| 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐍𝐚𝐦
Địa chỉ: 446 đường 2/9, phường Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline: 02363 606 888

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *